Trenér a biochemik Jirka Novotný se představuje - 1

Vážení čtenáři, cyklističtí nadšenci,

byl jsem osloven Vlastou Kurylem ze společnosti VELOKLASIK, abych vedl pro příští měsíce jejich tréninkovou rubriku. Možná mne někteří z vás znají, ostatním bych se rád dnes představil.

 

Několik slov o Jirkovi

Od mládí aktivně sportuji, soustředím se především na vytrvalostní disciplíny. Nejdále jsem to dotáhl v atletice (maraton pod 2h 30´), v duatlonu (širší reprezentace, světový pohár v dlouhých tratích do 20. místa) a v běhu na lyžích (FIS maratony Worldloppet do 30. místa).

 

JIrka Novotný La Turbie

Sem se chtěl Jirka vždycky podívat, La Turbie, jedno z legendárních míst, kde působil Jirkův hrdina Biggles z knih plných odvahy a dobrodružství.

 

Jirkovy profesní začátky

V roce 1985 jsem začal pracovat ve sportovní diagnostické laboratoři Výzkumného ústavu tělovýchovného, kde jsme ověřovali stav funkčních předpokladů vrcholových sportovců.  V té době jsem si poprvé propojil své osobní praktické zkušenosti z  tehdy amatérského   tréninku s obecnými zásadami fyziologie sportovní zátěže a s nejnovějšími poznatky v oblasti sportovního lékařství.

V roce 1990 se Výzkumný ústav tělovýchovný sloučil s FTVS a vytvořily se biomedicínské laboratoře a laboratoře sportovního tréninku, kde jsem dále pracoval a sbíral zkušenosti. Postupně se svět vrcholového sportu  začal otevírat i pro amatérské sportovce a tzv. hobíky, kterým nová doba umožnovala mít stejné podmínky jako vrcholoví sportovci, vybavení, možnost vysokohorských soustředění, lékařské a trenérské zabezpečení aj.Tito amatérští sportovci začali tedy také docházet na naše pracoviště. V té době bylo např. v Biomedicínské laboratoři FTVS zastoupení testovaných vrcholových sportovců versus hobíků  cca 50 % : 50 %.

 

Jirka se osamostatnil

V roce 2000 jsem z FTVS odešel a založil vlastní soukromou laboratoř (nyní alokovaná v rámci sportcentra YMCA), ve které se zabývám sportovní fyziologií, zátěžovou diagnostikou, biochemií, výživovým poradenstvím a částečně i biomechanikou pohybu.

Na sportovní diagnostické testování ke mně chodí  široké výkonnostní spektrum sportovců. Na jedné straně jsou to lidé, kteří nemají žádné vysoké sportovní ambice a zajímá je v podstatě pouze jak se zbavit nadbytečných kil, aby mohli žít tzv. plnohodnotný život, jak s nadsázkou vždy říkám např. vyjít schody v domě, kde bydlí, když nejede výtah.  Na druhé straně jsou to pak sportovci, kteří mají ambice nejvyšší, např. vítězství na olympijských hrách. Z těchto mohu zmínit např. cyklistu Jaroslava Kulhavého nebo moderního pětibojaře Davida Svobodu.

 

Současný poměr testovaných vrcholových sportovců versus hobíků je cca 20% : 80%

Dále je nutné podotknout, že spolupracuji v rámci testování i se  sportovními svazy a jejich oddíly, např. s moderními pětibojaři, cyklisty, kanoisty, běžci na lyžích, triatlonisty.

S prezentací výsledků u vrcholových sportovců je to stejné jako v minulosti, data předávám odpovědným trenérům, případně se snažím výsledky prezentovat na různých typech seminářů a školení trenérů. Sám potom i vidím, jak jsou v rámci různých soustředění a modelovaných tréninků získaná data uplatňována v praxi a jaký mají vliv na změny sportovní výkonnosti jednotlivých sportovců.

U hobíků výsledky prezentuji formou osobních konzultací. Protože však obvykle klasický hobík amatér nemá velké znalosti z teorie sportovního tréninku, mnohdy pouhé vysvětlení výsledků testů nestačí a jsem požádán, zdali bych mohl vést odborně jejich tréninkový proces., neboť na základě absolvovaných akreditovaných trenérských kurzů mám i vystavený živnostenský list na trenérskou činnost.

 

Při trénování jsou sice teoretické znalosti důležité, podle mne však daleko důležitější jsou znalosti praktické

V mém případě jsou to jednak zkušenosti z mé vlastní sportovní historie i současnosti  a také zkušenosti, které jsem pochytil při spolupráci s profesionálními trenéry v různých sportovních odvětvích, jak už jsem zmínil výše.

 

Jiřík Novotný

Jirka s Patrikem z VELOKLASIKU doplňují vodu ve fontáně v La Turbie po zdolání Col de la Madone.

 

V této rubrice VELOKLASIKU se tedy budu zabývat cyklistickým tréninkem

Domnívám se ovšem, že je nutné mít vždy na paměti slova  trenéra  Sky  Tima Kerissona,  že „cyklista je v první řadě sportovec a teprve potom cyklista“ . I mojí filozofií je uplatnit v tréninku cyklistů, a zejména hobíků,  poznatky a druhy pohybové lokomoce ze všech alespoň částečně příbuzných sportů. Podle mého názoru by u dospělých hobíků (cyklistů) koketujících se systematickým tréninkem mělo být specifické zatížení jen cca 70%, u mládeže potom i hluboko pod 50%. U mládeže je podle mne optimální tzv. norský model (bohužel asi v současné době u nás neaplikovatelný),  kdy mladí Norové prakticky vůbec nezávodí o body, umístění, místo v žebříčku a většina z nich se věnuje navíc i jiným druhům sportu. Nevzniká tam proto žádná raná specializace (která vede k ukončení kariéry většinou již v juniorské věku) a sportovní výslednost je potom zřejmá v seniorských kategoriích sportů, jakými jsou např. severské lyžování, orientační běh, částečně i atletika.    

Něco jiného je specializace na danou lokomoci v dospělosti u vrcholových sportovců, toto je však již jiná kapitola, kterou v rámci VELOKLASIKU pravděpodobně řešit nebudeme.

Na základě svých zkušeností napříč sportovními odvětvími jsem tedy nabídl VELOKLASIKU v rámci jeho aktivit výše zmíněné služby z oblasti diagnostiky (zátěžové testy a jejich aplikace do praktického tréninku, tréninkové vedení apod.).  Bohužel aktuální doba tzv. „coronatime“ je sportování nepřející, ale doufám, že se vše brzy upraví a budeme se potkávat nejen v rámci zátěžových testů či rozborů tréninkových výsledků, ale i u dobré kávy v prostorách obchodu VELOKLASIK.

 

Plánujeme zde v okolním lesoparku též pravidelné tréninkové odpoledne s během, cvičením s vlastní vahou těla a podobně.

 

Zde na blogu VELOKLASIKU budu pravidelně přidávat své rady a poznatky. Pokud mě chcete sledovat, zaregistrujte se na našem newsletteru níže a jednou měsíčně vám zašleme novinky od nás.

Pokud byste měli zájem i o osobní konzultaci, neváhejte mě kontaktovat.

 

Prozatím s pozdravem

 

Jirka Novotný

Sportovně - diagnostická laboratoř, sportcentrum YMCA,

Email: yntovonj@seznam.cz,

Mobil: 601 226 252

Nebo také VELOKLASIK.cz